[ Webhosting profitux.cz ]

Zdroj: http://www.prochazka.profitux.cz/index.php?a=ostatni/konfigurace-apache-pro-win10  •  Vydáno: 3.9.2015 19:43  •  Autor: hacesoft

Konfigurace Apache pro WIN10

icons pic Instalace lokálního serveru XAMPP pod operační systém WINDOWS 10.

Při instalaci lokálního serveru XAMPP na operační systém WINDOWS 10 a pokusu o spuštění apache serveru, pro interpretaci PHP skriptu nastala kolize portu 80. Port je už obsazen systémem. Je tu několik možností. Buďto se přesměruje služba: World Wide Web Publishing Service na jinou adresu, to moc nedoporučuji, po přesměrování mě přestala fungovat síťová tiskárna a nehodlal jsem tomuto problému obětovat další čas, nebo upraviti hodnoty portu služeb http a http-ssl serveru apache.

Změna základního portu 80 na 10080

Otevřete v editoru soubor: \xampp\apache\conf\httpd.conf

Vyhledejte řádek:

Text code
Listen 80
 

Změňte adresu portu třeba na 10080:

Text code
Listen 10080
 

Vyhledejte další řádek:

Text code
ServerName localhost:80
 

Změňte adresu portu na stejnou hodnotu jako u řádku Listen:

Text code
ServerName localhost:10080
 

Soubor uložte.

Změna základního portu 443 na 10443

Otevřete v editoru soubor: \xampp\apache\conf\extra\httpd-ssl.conf

Vyhledejte řádek:

Text code
Listen 443
 

Změňte adresu portu třeba na 10443:

Text code
Listen 10443
 

Vyhledejte další řádek::

Text code
<VirtualHost _default_:443>
 

Změňte adresu portu na stejnou hodnotu jako u řádku Listen:

Text code
<VirtualHost _default_:10443>
 

Vyhledejte poslední řádek:

Text code
ServerName www.example.com:443
 

Změňte adresu portu na stejnou hodnotu jako u řádku Listen:

Text code
ServerName www.example.com:10443
 

Soubor uložte.

Po spuštění apache, vložte do prohlížeče adresu Vašeho lokálního webu včetně adresy portu. Třeba takto:

Text code
http://localhost:10080/rs/rs7.5.3.0/
 

U http je základním hodnota adresa portu 80, a u http-ssl je to adresa portu 443. Tyto hodnoty se neuvádí v url, prohlížeč je doplní sám automaticky.