[ Webhosting profitux.cz ]

Zdroj: http://www.prochazka.profitux.cz/index.php?a=php/hcm-modul-geshi  •  Vydáno: 29.1.2013 20:22  •  Autor: hacesoft

HCM modul GeSHi

icons pic Modul je určený pro RS (redakční systém) SunLight CMS 7.5.x. na obarvování zdrojových kódu vložených do HTML stránky. Pro obarvování je použit systém GeSHi.

Instalace je velice jednoduchá. Stažený soubor uložíte na Váš web do adresáře: \plugins\hcm. Tam vytvoříte adresář hacesoft a do něho uložíte soubor code.php.

V samotném článku RS se modul použije následovně:

Text code
[ hcm ]hacesoft/code,"cpp",
"int WINAPI UnLock_(void);"[ /hcm ]

První parametr je v jakém jazyku je daný kód. Druhý parametr je samotný kód. Pozor na uvozovky. Pokud chcete zobrazit uvozovky, musíte před uvozovky dát zpětné lomítko.
První parametr viz zde.
HCM kód code modulu:

PHP code
<?php
// Autor www.prochazka.zde.cz
// verze souboru  v1.0.0.
// dne 22.12.2012 - vztvoreni modulu
if(!defined('_core')) exit;
function _HCM_hacesoft_code($SlandGeshi='php', $ScodeGeshi='>>>  NULL  <<<', $StytleCode='')
{
    if ($StytleCode != '' ){$StytleCode =  ' - '. $StytleCode;}
    include_once 'geshi/geshi.php';
    $geshi= new GeSHi($ScodeGeshi ,$SlandGeshi);
    $geshi->set_header_type(GESHI_HEADER_DIV);
    $geshi->set_header_content($geshi->get_language_name().' code'. $StytleCode);
    $geshi->set_overall_style('font: normal normal 100% monospace; color: #100066; border: 1px solid #d0d0d0; background-color: #f0f0f0;', true);
    $geshi->set_line_style('color: #403030;', 'font-weight: bold; color: #026060;', true);
    $geshi->set_code_style('color: #f010d0;', true);
    $geshi->set_header_content_style('font-family: sans-serif; color: #807080; font-size: 100%; text-align : center; font-weight: bold; background-color: #f0f0ff; border-bottom: 1px solid #70d0d0; padding: 2px;');
    return $geshi->parse_code();  
}
?>

Stáhnout HCM modul: code.php.

Poznámka: do template.php souboru, který je aktuální na webu doporučuji přidat následující kód:

PHP code
define("geshi_module","yes");//touto direktivou se zapíná podpora geshy (obarvováni kódu v prohlížeči, více na:http://qbnz.com/highlighter ).  
if (geshi_module =="no"){
    if (!class_exists('Geshi')) die('DOWNLOAD <a href="http://qbnz.com/highlighter/">GESHI</a> AND UNPACK TO GESHI FOLDER FIRST!');
}