[ Webhosting profitux.cz ]

Zdroj: http://www.prochazka.profitux.cz/index.php?a=gal/demo-s-gal-obvodem-3  •  Vydáno: 12.1.2008 10:52  •  Autor: hacesoft

Demo s GAL obvodem 3

icons pic Jednoduchý příklad pro GAL hradlové pole, kromě kódu je k dispozici schéma reprezentující požadovanou funkci programu...

Výpis programu:

Text code
GAL16V8
demo3
 
A  B  C  D  E  F  G  NC NC GND
NC NC NC NC NC NC Y3 Y2 Y1 VCC
 
Y1.T = B
Y1.E = /A
Y2.T = C + D
Y3.T = /G
Y3.E = E * F
 
DESCRIPTION

Program reprezentuje zapojení:

demo3

Rozmístení vývodu na IO.

demo33

Poznámky:

Za středník se uvádí komentář
Hvězdička (*) symbolizuje funkci AND
Plus (+) symbolizuje funkci OR
Lomítko (/) symbolizuje negace
NC znamená že vývod je nepoužit.
GND musí vždy být na vývodu číslo 10 - symbolizuje 0V ( vyplívá to z konstrukce GAL obvodu )
VCC musí vždy být na vývodu číslo 20 - symbolizuje +5V (vyplívá to z konstrukce GAL obvodu )

Co znamenají písmena za tečkou u výstupu / vstupu? (Q0.R)

.R = Registrový vystup
.E = Enable vstup
.CLK = Hodinový vstup
.ARTS = Asynchronní reset
.APRST = Asynchronní preset
.T = Třístavový výstup