[ Webhosting profitux.cz ]
<?php echo _title;?> www.prochazka.zde.cz
www.ccsinfo.com/CEH
Server si právě čte 157 lidí, dnes je středa, 19. Červen 2019   
Kategorie: PHP, RS SunLight

HCM modul gallery3

icons pic Modul pro RS (redakční systém) SunLight CMS 7.5.x.Jednoduchá galerie obrázku bez náhledu z databáze ale umí zobrazit EXIF data.

Instalace je velice jednoduchá. Stažený soubor uložíte na Váš web do adresáře: \plugins\hcm. Tam vytvoříte adresář hacesoft a do něho uložíte soubor gallery3.php a function.php.
Do template.php aktivní layout za tág

 
umístit nasledující kód:

Java code
<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
function ZmenStav(jak) {
 if(jak==1) {
  document.getElementById('text_gallery3').style.visibility='hidden';
  document.getElementById('gallery3_div').style.display='block';
 }
 else {
  document.getElementById('text_gallery3').style.visibility='visible';
  document.getElementById('gallery3_div').style.display='none';
 }
}
</SCRIPT>

Nakopírujte tyto CSS tagy do layout.css

Text code
#gallery3_img {
border : 1px solid rgb(0, 0, 0);
}
#gallery3_div {
        display: none;
}
#text_gallery3 {
text-align : center;
padding : 2px 0 2px 0;
margin : 10px auto 10px auto;
}
.text_gallery3 {
color : black;
border : 1px solid rgb(180, 180, 180);
background-color : #f1c97c;
text-align : center;
width : auto;
font-size : 11px;
}
#gallery3 {
margin : auto auto 10px auto;
border : 1px solid rgb(164, 164, 164);
width : 550px;
text-align : center;
}
#gallery3 td {
color : black;
text-align : left;
border-bottom : 1px solid #a8f7f7;
padding-bottom : 3px;
}
#gallery3 th {
text-align : center;
font-size : 18px;
}

HCM modul použijete následovně:

Text code
[ hcm ]hacesoft/gallery3,"web/images/mencany","128"[ /hcm ]

První parametr ukazuje na adresář disku, kde se nacházejí zobrazitelné fotky, druhý parametr je velikost náhledu.

HCM kód gellery3 modulu:

PHP code
<?php
// Autor www.prochazka.zde.cz
// Tento kod lze neomezene pouzivat pro NEKOMERCNI UCELY!!!  
//tato galerie zobrazuje i exif informace z obrazku...
// version 1.2.0. ze dne -> 29.06.2008 : 10:55
// version 1.3.0. ze dne -> 26.12.2012 : 15:51    --predelani kodu na HCM modul
if(!defined('_core')) exit;
require _indexroot."plugins/hcm/hacesoft/function.php";          
function _HCM_hacesoft_gallery3($sDirPic="", $nSize="96")
{  
    $mresult ="";  
    if (isset($_GET['g3'])){//galerie3x   po vyberu obrazku
        $k = 0;
        $pBuffer = explode("߀", Dekodovani_Dat($_GET['g3']));
        if (isset($pBuffer[0])) {
            $id = $pBuffer[0];
            $k = $k + 1;
        }
        if (isset($pBuffer[1])) {
               $sCrc = $pBuffer[1];
               $k = $k + 1;
        }
        if ($k == 2) {
            if ($sCrc == CrcOrign()) {
                 return (Hexif_read_file($pBuffer[0]));  //print select picture  
            }
        }
    }  
    $langExif['exif.Prev']="Zobrazit obrázek";
    $CestakPrevHacFunkci =GetAdr()."&g3=";  
    if (!function_exists("exif_read_data")) {
        $mresult .= "<table><tr><td><b>Pro funkci tohoto modulu je nutno povolit v PHP.INI knihovnu extension=php_exif.dll, a nezapomen nacist taky mbstring! + mbstring musi byt nactena drive nez exif!</b></td></tr></table>";  
        return $mresult;
    }
        if (mb_substr($sDirPic, -1, 1) != "/") {
            $sDirPic .= "/";
        }  
        $allowed_extensions = array("gif", "jpg", "jpeg", "png");
        if (file_exists($sDirPic)and is_dir($sDirPic)) {
            $handle = @opendir($sDirPic);
            $items = array();
            while ($item = @readdir($handle)) {
                $ext = pathinfo($item);
                if (isset($ext['extension'])) {
                    $ext = mb_strtolower($ext['extension']);
                } else {
                    $ext = "";
                }
                if (is_dir($item)or$item == "."or$item == ".."or!in_array($ext, $allowed_extensions)) {
                    continue;
                }
                $items[] = $item;    
            }
            natsort($items);
            $altExif="";
            foreach($items as $item) {
                $sBuffer = Kodovani_Dat($sDirPic.$item . '߀' . CrcOrign());  
                $mresult .= "<a href='".$CestakPrevHacFunkci.$sBuffer."' ><img src='".$sDirPic.$item."' height='".$nSize."' alt='".$langExif['exif.Prev']."' /></a>";    
            }
            @closedir($handle);
        }
        return $mresult;
}

function Hexif_read_file ($SFullPath=""){
    $hExif=exif($SFullPath);
    if ($hExif == -1)  {return;} //selhala funkce exif, spatna cesta k souboru
                if ($hExif["COMPUTED"]["Width"] > 1024) {$width_pic = 1024;}
                else {$width_pic = $hExif["COMPUTED"]["Width"];}
                $mresult = "<img id='gallery3_img' src='".$SFullPath."'  width='".$width_pic."' alt='".$hExif["FileName"]."'>";
                if (file_exists("$SFullPath")) {
                    $sSize=formatfilesize(FileSize("$SFullPath"));
                    $sDatumNew = date ("j.n.Y H:i:s", filemtime("$SFullPath"));
                }
                $mresult .= "<div id='text_gallery3' style='width: 550px; ' class='text_gallery3' onclick='ZmenStav(1)'>".$langExif['galery3.Show']."</div>
                <div id='gallery3_div'><table id='gallery3'>
               <tr><th colspan='2'>"
.$langExif['galery3.Information']."</th></tr>
               <tr><td width='30%'>"
.$langExif['exif.Size']."</td><td width='70%'>".$sSize."</td></tr>
               <tr><td width='30%'>"
.$langExif['galery3.Time']."</td><td width='70%'>".$sDatumNew."</td></tr>";
                if($hExif==-1){$mresult.= "<tr><th colspan='2'>".$langExif['exif.NotFunction']."</th></tr>";}
                else {$mresult .= "<tr><th colspan='2'>".$langExif['galery3.Exif']."</th></tr>";}  
                if($hExif==false){$altExif="<tr><th colspan='2'>".$langExif['exif.NotData']."</th></tr>";}
                else{  
                    $mresult .= "<tr><td width='30%'>". $langExif['exif.Definition']."</td><td width='70%'>".$hExif["COMPUTED"]["Width"]."×".$hExif["COMPUTED"]["Height"]."</td></tr>";
                    if (isset($hExif["Flash"])){
                        $flash= decbin($hExif["Flash"]);
                        $sBuffer="";
                        if (strlen($flash)>=1){
                            $flashx=substr($flash,-1,1);
                            $sBuffer=$langExif["exif.Flash".$flashx];
                            if (strlen($flash)>=3){$flashxx=substr($flash,-3,2);
                            $sBuffer .= " (".$langExif["exif.Flash".$flashxx].")";
                            }
                        }
                    }
                    else{$sBuffer ="N/A";}
                    $mresult .= "<tr><td width='30%'>". $langExif['exif.Flash']."</td><td width='70%'>".$sBuffer."</td></tr>";
                    if (isset($hExif["ExposureProgram"])){$sBuffer = $hExif["ExposureProgram"];}else{$sBuffer ="0";}
                    $mresult .= "<tr><td width='30%'>". $langExif['exif.ExposureProgram']."</td><td width='70%'>".$langExif['exif.ExposureProgramArray'][$sBuffer]."</td></tr>";
                    if (isset($hExif["MeteringMode"])){$sBuffer = $hExif["MeteringMode"];}else{$sBuffer ="0";}
                    $mresult .= "<tr><td width='30%'>". $langExif['exif.MeteringMode']."</td><td width='70%'>".$langExif['exif.MeteringModeArray'][$sBuffer]."</td></tr>";
                    if (isset($hExif["ExposureBiasValue"])){$sBuffer = $hExif["ExposureBiasValue"];}else{$sBuffer ="N/A";}  
                    $mresult .= "<tr><td width='30%'>". $langExif['exif.ExposureBiasValue']."</td><td width='70%'>".ExifNumber($sBuffer)."</td></tr>";
                    if (isset($hExif["WhiteBalance"])){$sBuffer = $hExif["WhiteBalance"];}else{$sBuffer ="N/A";}
                    $mresult .= "<tr><td width='30%'>". $langExif['exif.WhiteBalance']."</td><td width='70%'>".$sBuffer." EV</td></tr>";
                    if (isset($hExif["MaxApertureValue"])){$sBuffer = $hExif["MaxApertureValue"];}else{$sBuffer ="N/A";}
                    $mresult .= "<tr><td width='30%'>". $langExif['exif.MaxApertureValue']."</td><td width='70%'>".ExifNumber($sBuffer)."</td></tr>";
                    if (isset($hExif["LightSource"])){$sBuffer = $hExif["LightSource"];}else{$sBuffer ="0";}
                    $mresult .= "<tr><td width='30%'>". $langExif['exif.LightSource']."</td><td width='70%'>".$langExif["exif.LightSourceArray"][$sBuffer]."</td></tr>";
                    if (isset($hExif["ExposureTime"])){$sBuffer = $hExif["ExposureTime"];}else{$sBuffer ="N/A";}
                    $mresult .= "<tr><td width='30%'>". $langExif['exif.TimeExposition']."</td><td width='70%'>".ExifNumber($sBuffer)."</td></tr>";
                    if (isset($hExif["ISOSpeedRatings"])){$sBuffer = $hExif["ISOSpeedRatings"];}else{$sBuffer ="N/A";}
                    $mresult .= "<tr><td width='30%'>". $langExif['exif.SensitivyISO']."</td><td width='70%'>".$sBuffer."</td></tr>";
                    if (isset($hExif["FocalLength"])){$sBuffer = $hExif["FocalLength"];}else{$sBuffer ="N/A";}
                    $mresult .= "<tr><td width='30%'>". $langExif['exif.FocalLenght']."</td><td width='70%'>".ExifNumber($sBuffer)."</td></tr>";
                    if (isset($hExif["DateTime"])){$sBuffer = $hExif["DateTime"];}else{$sBuffer ="N/A";}
                    $mresult .= "<tr><td width='30%'>". $langExif['exif.DateTime']."</td><td width='70%'>".$sBuffer."</td></tr>";
                    if (isset($hExif["Make"])){$sBuffer = $hExif["Make"];}else{$sBuffer ="N/A";}
                    if (isset($hExif["Model"])){$sBuffer1 = $hExif["Model"];}else{$sBuffer1 ="";}
                    $mresult .= "<tr><td width='30%'>". $langExif['exif.Marke']."</td><td
width='70%'>"
.$sBuffer." ". $sBuffer1."</td></tr>";
                    if (isset($hExif["Make"]["ApertureFNumber"])){$sBuffer = $hExif["Make"]["ApertureFNumber"];}else{$sBuffer ="N/A";}
                   $mresult .= "<tr><td width='30%'>". $langExif['exif.ApertureFNumber']."</td><td
width='70%'>"
.$sBuffer."</td></tr>";
                }
               $mresult .= "<tr><th colspan='2' align='center'><div onclick='ZmenStav(2)'
class='text_gallery3'>"
.$langExif['galery3.Hide']."</div></th></tr></table></div>";
     return $mresult;
}
function exif($soubor){
    if (!function_exists("exif_read_data")) {return -1;}
    $exif= exif_read_data($soubor);
    if($exif==false){return 0;}
    else {return $exif; }
}
function ExifNumber($sBuffer){
if ($sBuffer =="N/A") {return $sBuffer;}
$pBuffer = explode("/", $sBuffer);
return $pBuffer[0]/$pBuffer[1]. " (".$sBuffer.")";      
}
?>

Stáhnout HCM modul: gallery3.php.

print Formát pro tisk

Komentáře rss

Přidat komentář >

Nebyly přidány žádné komentáře.

Všechny informace jsou zahrnuty pod GPL licenci, pokud není explicitně uveden jiný typ licence.
Používání těchto stránek ke komerčním účelům lze jen se souhlasem autora.
Všechna práva vyhrazena (c) 1997 - 2019 hacesoft.
ONCZ.NET

Klikněte pro Statistiky tohoto webu.

Jste návštevník číslo: 288688
Celkem zobrazeno stránek: 9136614
Přihlásit do administrace
Seo test