[ Webhosting profitux.cz ]
<?php echo _title;?> www.prochazka.zde.cz
www.ccsinfo.com/CEH
Server si právě čte 116 lidí, dnes je sobota, 20. Červenec 2019   
Kategorie: Knihovnička

Karnaughova mapa pro čtyři proměnné

Mapa je plošnou grafickou interpretaci prostorového uspořádaní mintermu. Nyní tvoří sousední mintermy nejen vnitřní a rohová, ale také všechna vnější políčka na protilehlých stranách mapy.

obr11

Ze souřadného systému vyplývá, že mapa pro více než čtyři proměnné již nemůže být tímto způsobem vytvořena. Sdružováním sousedních mintermu můžeme vytvářet souvislá pole o dvou, čtyřech nebo osmi políčkách a tak vyloučit v jejich sdruženém popisu jednu, dvě nebo tři proměnné.
    Jako příklad použití mapy navrhneme disjunkční funkce pro dekodér některých vybraných kombinací sudých čísel na výstupech 4bitového binárního čítače.

obr12

Mapa pro dekodér všech sudých čísel včetně nuly:

obr13a

K signalizaci této funkce stačí jedno sdružené pole (všechna vnější políčka po obou stranách mapy). Je to logické, neboť k signalizaci sudého nebo lichého čísla stačí kontrolovat logickou úroveň nejnižšího výstupního bitu čítače.

Následující mapa je užita pro stanovení funkce dekodéru sudých čísel v rozsahu 2 až 14. Možnosti zápisu výsledné funkce je několik. Jako nejvhodnější se ukazuje naznačena varianta se třemi sdruženými poli. Ve všech konjunkcích minimalizované funkce se opět vyskytuje proměnná /A, definující sudé číslo.

obr13b

Další mapa řeší funkci tří čísel a to 4, 6 a 12. Mapa je velice přehledná a netřeba dalšího komentáře.

obr13c

V poslední mapě je zápis funkce a minimalizace náhodně vybraných stavů čítače.

obr13e

Existuji také metody využití Karnaughovy mapy pro řešení obvodu s více než čtyřmi proměnnými. Ale v současné době, kdy návrh provádíme na počítačích a používáme pro popis hradlových polí vyšší programovací jazyky, programy pro CPU navrhujeme nezávisle na typu procesoru a obvodovému řešení, je zcela zbytečné s výkladem pokračovat. Všechny předchozí kapitoly (řešené jako samostatné html kapitoly) byly pouze pokus nastínit problematiku správného návrhu obvodu. Většinu problému dneska za nás vyřeší vývojový software, ale je dobré znát že něco, jako např. De Morganovy zákony existuji. Ve stejném duchu budu pokračovat i v kapitole SEKVENČNÍ OBVODY.

print Formát pro tisk

Komentáře rss

Přidat komentář >

Nebyly přidány žádné komentáře.

Všechny informace jsou zahrnuty pod GPL licenci, pokud není explicitně uveden jiný typ licence.
Používání těchto stránek ke komerčním účelům lze jen se souhlasem autora.
Všechna práva vyhrazena (c) 1997 - 2019 hacesoft.
ONCZ.NET

Klikněte pro Statistiky tohoto webu.

Jste návštevník číslo: 293632
Celkem zobrazeno stránek: 9338903
Přihlásit do administrace
Seo test